Paride Giansanti

Një interpretim “ezoterik” i veprës së disa piktorëve, a të çon vallë te ideja heretike e një vazhdimësie okulte të rrobës së shenjtë të Krishtit?