Shaban Murati

Prioriteti i çështjes së shqiptarëve në Maqedoni si përbërësi kryesor i çështjes shqiptare duhet të vendoset në platformën e politikës së jashtme dhe të diplomacisë së shtetit shqiptar, të shtetit të Kosovës, të forcave politike shqiptare në Maqedoni ...